Chính sách định danh khách hàng

CHÍNH SÁCH ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG

1. Mục đích

– Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau (thanh toán khi nhận hàng COD).

– Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, chăm sóc đặc biệt.

2. Các hình thức định danh khách hàng

A. Định danh thông thường

Khách hàng mua hàng trên website DONGHOMINHTAN.COM sẽ được xác nhận thông qua điện thoại.

B. Định danh đặc biệt

Khách hàng đã từng mua hàng thành công trên website DONGHOMINHTAN.COM hoặc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, có đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trong các hệ thống quản lý dữ liệu của DONGHOMINHTAN.COM bao gồm email và số điện thoại, địa chỉ liên hệ.